2018 TYT-AYT Matematik Soruları ve Öğretmen Görüşleri-Yorumları

2018 TYT-AYT Matematik Soruları ve Öğretmen Görüşleri-Yorumları

ÖSYM, 30 Haziran – 1 Temmuz 2018’de yapmış olduğu 2018 YKS (TYT-AYT) sorularını ve cevaplarını yayımladı.

Sınavdan sonra,sorular henüz yayınlanmadan,sosyal mecrada öğrenciler,veliler hatta eğitimci yazarlardan bazılarını dile getirdiler.Bu haliyle duyumlara göre değerlendirme yeterli olmayabilir diye soruların yayınlanmasını bekledik.

2018 YKS Matematik soruları yayınlanır yayınlanmaz “Yedi Günde Matematik” öğretmenleri olarak soruları inceleyip değerlendirmeye çalıştık.

2018 TYT-AYT Matematik Sorularıyla İlgili Öğretmenlerimizin Görüşleri

Ömer BOZ(Matematik Öğretmeni):“ÖSYM 2018 TYT sınavının matematik bölümünde, alışılmışın dışında soru tipleri ile 3 milyona yakın öğrencinin karşısına ÇIKTI!

Aslında son birkaç yıldır özellikle problem sorularında , daha çok güncel hayat ile ilişkili muhakeme
soruları sorarak sınavın formatının değişeceğinin sinyallerini vermişti.

Sayılar ,rasyonel sayılar,üslü sayılar,köklü sayılar,basit eşitsizlik,mutlak değer,bölme ,permütasyon
olasılık,fonksiyon, çarpanlara ayırma ,veri,küme ,problem,polinom,ve geometri sorularında
problemsel bir dil kullanıp ,öğrencilerin güncel hayatta karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili soruları
ilişkilendirip,mantıksal akıl yürütme ve sayısal mantık soruları sormuştur.
Öğrencinin 2018 TYT matematik sorularında başarılı olması için :
-Matematiksel işlem becerisinin kuvvetli olması
-Soru tarzları ve soru tiplerini ezbere dayalı öğrenmemesi
-Muhakeme gücünün yüksek olması
-Daha önce karşılaşmadığı sorulara ön yargılı davranmaması
-Sayısal mantık ve akıl yürütme becerisini kazanmış olması gerekiyor…”

Ali SANCI(Matematik Öğretmeni):Matematik soruları,alan bilgisiyle beraber hem hızlı okuyarak, hem anlama ve hem de muhakeme etme yeteneğini ölçmeye yönelik olmuş.Aslında ÖSYM soruların bu şekilde olacağını, yaptığı açıklama ile vurgulamıştı.

Soruların önceki yıllardan çok farklı tarzda olduğu net olarak söyleyebilirim.Konuyu bilip sadece işlem yaparak sonuç bulma devri bitmiş oldu böylece. TYT’de konuyu bilip üzerine yorum katabilmektir artık yeni sistem.

En kolay rasyonel sayı sorusunu hile hikayeye dönüştürerek, mutlak değeri hava durumunu hikaye ederek sormuşlar.Örneğin rasyonel sayılarla ilgili 2018 TYT’de sorulan soldaki soru, 2017 YGS de sorulan sağdaki rasyonel sayı sorusundan daha kolay.Farkı 2018’de yorumlayıp bilgiyi kullanma sorulmuş.İşlem kalabalığı falan yok.Bu iki soru eski ile yeni arasındaki farkı gözler önüne sermeye yetiyor.

Hem ders kitaplarında, hem de sınava hazırlık kitaplarında pek yer verilmeyen türde sorular olduğu için öğrencilerin zaman sorunu yaşamasına neden oldu.Gerçekten matematik yeteneği olan öğrencinin yapabileceği ve ezbere dayalı öğrenen öğrencileri yarı yolda bırakacak türden sorular.

Bir kaç soruda formüllerin verilmiş olması matematikte ezber devrinin kapandığının en güzel ispatı.2018 YKS, artık matematikten başarılı olmak için çok soru yerine konunun mantığını kavramanın zamanı geldiğini de gösteriyor bize.

Geometri soruları matematiğin diğer konularıyla içli dışlıydı;vektörlü olasılık sorusu gibi.Geometri soruları içinde hikaye barındırıyor.Neredeyse önceki yıllardaki gibi klasik geometri sorusu yok denecek kadar azdı.

Okuldaki matematik not ortalamaları ile bu sınavdaki matematik netleri ters orantılı olacağa benziyor….

Sınava bu tarz sorularla hazırlanan öğrenciler diğer öğrencilere göre daha şanslılardı.

Ve şu net olarak ortaya çıktı:Biz matematik öğretmenleri dersleri işlerken soru tarzlarımızı mutlaka yenilemeliyiz ve bunu da öğrencilere bunu çok iyi izah etmeliyiz.Öğrenciler ise eskiden gelen alışkanlıklarını bir tarafa bırakıp, gerçekten matematik öğrenmeye niyetlenmeleri gerekir.Notumu alayım da, yarın sınava hazırlanırım diyen öğrenciler daha işin başında kaybetmiş olurlar.

Şunu da ilave etmeden geçmeyeceğim;Mevcut YKS (TYT-AYT) sınavına hazırlık kaynakları kendileri gözden geçirmeleri gerekir.2019 YKS sınavına hazırlanacak öğrencilerin kaynak seçimine çok çok önem vermelerini öneriyorum.

Ayrıca MEB ders kitapları da yeni YKS sistemine uyumlu hazırlanmalı,ama nerede…

Özetle;sorular çok çok zor değil ancak alışık olunmayan tarzda olduğu için öğrencileri zorladı..

Ümit SÖNMEZ (Matematik Öğretmeni):
“TYT sınavının önceki yılllardaki ismi YGS olan sınavdan biraz farklı geldiğini söylemek mümkün.İşlem becerisini biraz daha alt seviyeye muhakemeyi üst seviyeye çıkarmışlar. Ezberci sistemden ne  kadar uzaklaştıkları ortada. Problem sorularında yeni nesil problemlere devam edilmiş hatta daha az işlem yapmaları istenmiş öğrencilerden. İlk 5-10 soru öğrencilere can simidi olmuş. Daha sonra sorular kalitesini artırmış. Geometri AYT kadar zor olmamış fakat öğrencilerden güncel hayat ile ilişki kurmaları istenmiş.geometri çalışan öğrenciler mutlaka yeni nesil geometri çözmeliler. Bu sınav TYT ye hazırlanan bir öğrencinin matematik ve geometride formül ve ezberden ne kadar uzak durması gerektiğinin bir kanıtı olmuş.
AYT  sınavı ise gerçekten seçici bir sınav olmuş. Konu dağılımına baktığımız zaman trigonometri(3) türev (4) İntegral (4) diğerlerini eşit dağıtmaya çalışmışlar. Önceki yıllarda integral soruları daha fazla işlem gerektiren sorular olurdu. Bu sene konunun özünü bilen birisinin yapabileceği sorular olmuş. Aslında tüm sorularda sadece konunun özünü bilen yorum yapabilen öğrencilerin soruları çözdüğünü görüyoruz. Mat 2 dediğimiz kısımdan bile ezber- formül çıkartılmış. AYT geometri ye gelecek olursak tamamen seçici olmuş. Geometri bilen öğrencinin değil iyi bilen öğrencinin çözeceği şekilde hazırlanmış. Çok fazla sayıda yeni nesil geometri çözen Kişiler başarılı olmuştur diye düşünüyorum. Son söz olarak artık işlem kalabalığı sorulardan uzak mantık ve muhakeme sorularına yakın duralım…”

YKS SINAVLARI TYT- AYT PUAN HESAPLAMASI

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı % 40’dır.

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yoktur. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. OBP 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

SONUÇLAR TEMMUZ’DA 

2017 YKS sonuçları, 31 Temmuz’da açıklanacak.

2018 YKS (TYT,AYT ) SORULARI-CEVAPLARI

2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir