2011 – 2018 Arası Sınavlar | Matematik ve Geometri Soru Dağılımları

TYT – YGS MATEMATİK KONU – SORU DAĞILIMI

 • Rasyonel Sayılar
 • OBEB – OKEK
 • Köklü İfadeler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Üslü İfadeler
 • Denklem Çözme
 • Basit Eşitsizlikler
 • Bölünebilme Kuralları
 • Fonksiyonlar
 • Mantık
 • Kümeler
 • İşlem
 • Sayı Basamakları
 • Temel Kavramlar
 • Problemler
 • Modüler Aritmetik
 • Mutlak Değer
 • Oran – Orantı
 • Permütasyon – Kombinasyon
 • Ondalıklı Sayılar
 • Olasılık

TYT GEOMETRİ KONU – SORU DAĞILIMI

 • Çokgenler
 • Açı-Çizgi-Alan-Kenar Bağıntıları
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Eşkenar Dörtgen
 • Daire
 • Düzgün Altıgen
 • Yamuk
 • Katı Cisimler
 • Çember – Daire
 • Analitik Geometri
 • Grafik Okuma

YKS/AYT- LYS MATEMATİK KONU-SORU DAĞILIMI

 • Temel Kavramlar
 • Rasyonel Sayılar
 • OBEB – OKEK
 • Oran – Orantı
 • Sayı Basamakları
 • Üslü İfadeler
 • Köklü İfadeler
 • Mutlak Değer
 • Çarpanlara Ayırma
 • Modüler Aritmetik – Mantık
 • Bölen Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Özel Tanımlı Fonksiyon
 • Fonksiyonlar
 • Kümeler
 • Polinomlar
 • Parabol
 • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 • Trigonometri
 • Karmaşık Sayılar
 • Logaritma
 • Diziler
 • Seriler
 • Limit
 • Süreklilik
 • Türev
 • İntegral

YKS/AYT-LYS GEOMETRİ KONU – SORU DAĞILIMI

 • Doğruda ve Üçgende Açı
 • Özel Üçgenler (Dik – İkiz – Eş)
 • Açı – Kenar Bağıntsı
 • Üçgende Alan
 • Açıortay – Kenarortay
 • Dik Koordinat Sistemi
 • Vektörler
 • Noktaların Analitk İncelenmesi
 • Doğrunun Analitk İncelenmesi
 • Dönüşümler
 • Çokgenler
 • Parelel Kenar – Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Yamuk
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Uzunluk
 • Dairede Alan
 • Konikler
 • Çemberin Analitk İncelenmesi
 • Çevrel Çemberin Çizimi
 • Kat Cisimler
 • Uzayda Doğru Düzlem Denk.
 • Geometrik Yer ve Üçgen Çizimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir